[section]

[row]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image id=”104″ image_size=”original” width=”66″]

[/col]
[col span__sm=”12″ align=”left”]

[gap]

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről a

Név: Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Cím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 1.

Adószám: 19057787-2-04

Megbízott képviselő: Garzó Anita

(továbbiakban megbízott), másrészről a az ingatlan adatlapot feltöltő

(továbbiakban megbízó) között a mai napon és az alábbiak szerint:

 

Megbízó kijelenti, hogy jelenleg

  • rendelkezik hasznosításra alkalmas ingatlannal

 

  1. A felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás aláírásával megállapodnak abban, hogy a megbízott az alábbi űrlapon ( http://ipariingatlanrohu.hu ) kitöltött paraméterek szerint megbízó ipari jellegű ingatlanját megjeleníti a

,,Hatékony határon átnyúló együttműködés a foglalkoztatás növekedésének fejlesztéséért Aradon és Békés megyében” (angolul: „Effective cross-border co-operation for development of employment growths in Arad and Békés County”) című projekt keretében létrehozott honlapon

  1. Megbízott az általa szervezett rendezvényeken megbízó ingatlanját bemutatja a résztvevők számára.
  2. Az együttműködő partnerek kijelentik, hogy a program megvalósítása során rendszeresen információt cserélnek egymással az esetleges tapasztalatokról, továbbá kijelentik, hogy a projektben a legjobb tudásuknak megfelelően közreműködnek.
  3. Az együttműködés tagjai a megvalósítandó cél érdekében a következő feladatokat vállalják:

 

A megbízott projektben vállalt konkrét feladatai:

  • ingatlan megjelenítése az erre kijelölt honlapon
  • ingatlan bemutatása rendezvényeken, fórumokon

A megbízó által vállalt konkrét feladatok:

  • nyilatkozik az ingatlan valós adatairól, annak változásairól

Jelen együttműködés határozatlan időre szól, írásban, bármelyik fél részéről indoklás nélkül felmondható.

A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után elfogadták.

[/col]

[/row]

[/section]